Με υπευθυνότητα, επεξεργαζόμαστε τα προϊόντα κρέατος, πληρώντας κάθε προϋπόθεση και προδιαγραφή που προβλέπει η ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Εφαρμόζοντας το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000, διαθέτουμε κωδικούς κτηνιατρικής έγκρισης. Έτσι, διασφαλίζουμε τη νόμιμη δραστηριοποίηση της εταιρείας μας στην επεξεργασία και εμπορία των κρεάτων της.

 

Η αποθήκευση των κρεάτων γίνεται σε ψυκτικούς θαλάμους 2500 τ.μ. συντήρησης και κατάψυξης, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Η διανομή των προϊόντων μας πραγματοποιείται μέσω των ψυχόμενων φορτηγών μας, ώστε να εξασφαλίζεται η ψυκτική αλυσίδα.

Πιστοποίηση ISO
Πιστοποίηση ISO
Πιστοποίηση ISO
Πιστοποίηση ISO
Πιστοποίηση ISO
Πιστοποίηση ISO